BIP GCI
A A A

Świadczenia rodzinne

  NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 września 2014r. można składać w siedzibie Ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie (biuro nr 3).