BIP GCI
A A A

STYPENDIA SZKOLNE

 

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż w okresie od dnia 15 sierpnia 2015r. do 15 września 2015r. można składać w siedzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski te można składać do 15 października 2015r.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium  szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł (netto).


Stypendium szkolne może zostać przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym ( w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych   kolegiów pracowników służb społecznych – stypendium może zostać przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym) – art. 90d ust. 10 ustawy o systemie oświaty.

 

 

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego uzyskać można bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie (biuro nr 6).