BIP GCI
A A A

NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 września 2015r. można składać w siedzibie Ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”.


Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie (biuro nr 3).