BIP GCI
A A A

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2015 r. można składać w siedzibie Ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29 biuro nr 2) Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016


Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 1228 z zm.): „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.”. oraz 20 ust. 5 w/w ustawy „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.”. Art. 9 ust. 1 ustawy: świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, ust. 2

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

 

Wszelkie informacje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego można uzyskać w GOPS Goleszów  biuro nr 2.