BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2013-04-09

  "Bądź aktywny postaw na rozwój" 2013 - postęp realizacji projektu

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektu "Bądź aktywny - postaw na rozwój".

 • 2013-01-23

  Bądź aktywny - postaw na rozwój - edycja 2013

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie w roku 2013 kontynuje projekt "Bądz aktywny - postaw na rozwój" rozpoczęty w roku 2012. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Gminę Goleszów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

 • 2012-12-03

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012 - aktualne informacje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje o realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Bądź aktywny – postaw na rozwój” jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • 2012-04-25

  Bądź aktywny postaw na rozwój - edycja 2012

  Celem projektu realizowanego w latach 2012 -2013 będzie zatem zwiększenie aktywności i integracji społecznej kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Gminę Goleszów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

 • 2011-10-14

  Świadczenie Pielęgnacyjne

  Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.