BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2014-07-11

  Świadczenia rodzinne

   NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 września 2014r. można składać w siedzibie Ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

 • 2014-07-11

  Stypendia Szkolne

  STYPENDIA SZKOLNE 

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż w okresie od dnia 15 sierpnia 2014r. do 15 września 2014r. można składać w siedzibie ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29) Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski te można składać do 15 października 2014r.

 • 2014-07-08

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2014 r. można składać w siedzibie Ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29 biuro nr 2) Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 

 • 2014-06-17

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  W związku z realizacją przez gminę Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,  w ramach którego określony został sposób nabywania prawa do Karty Dużej Rodziny, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż wnioski o przyznanie karty można składać w siedzibie tutejszego Ośrodka Goleszów, ul. Cieszyńska 29.

 • 2013-10-14

  Projekt „ Dobry staż i pracę masz”

            Informujemy, iż w październiku 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął rekrutację do projektu „DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 PO KL).