BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2016-07-28

  Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny!

  W 2014 roku, w Polsce, w celu wspierania rodzin wielodzietnych (3+) oraz zażegnania kryzysu demograficznego, wprowadzony został program Karta Dużej Rodziny zrzeszający przedsiębiorców z całego kraju. Czynny udział firm w programie polega na oferowaniu zniżek, ulg bądź innych dodatkowych korzyści dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Do chwili obecnej do ogólnopolskiego programu przystąpiło 1 200 podmiotów, które głównie działają na terenie całej Polski ale także poza granicami kraju.

 • 2016-07-21

  Nowy okres zasiłkowy w Funduszu Alimentacyjnym

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2016 r. można składać w siedzibie Ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29 biuro nr 2 ) Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017

   

 • 2016-07-15

  Stawiamy na działanie

  Informujemy, iż z dniem 11.07.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Stawiamy na działanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 POWER). Projekt skierowany jest do osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bezrobotni, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony II profil pomocy, które zaliczają się do grupy NEET (nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu), w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, które nie były zatrudnione lub posiadają doświadczenie zawodowe nie przekraczające 6 miesięcy, wychowujące dziecku do 6 lat.

 • 2016-06-13

  Bezpłatna pomoc i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom

  Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji  Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej w następującym zakresie:

 • 2016-06-07

  Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

  Zapraszamy mieszkańców gminy Goleszów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016 – 2020.
  Konsultacje projektu odbędą się w dniach od 08.06.2016 r. do 27.06.2016 r.