BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2017-01-12

  Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Kolejne posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędą się 17 i 24 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

 • 2017-01-04

  Projekt „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”

  Projekt „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” skierowany jest do pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia oraz osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

 • 2017-01-02

  Posiedzenie Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   

  Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych odbędzie się 10 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

 • 2016-07-28

  Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny!

  W 2014 roku, w Polsce, w celu wspierania rodzin wielodzietnych (3+) oraz zażegnania kryzysu demograficznego, wprowadzony został program Karta Dużej Rodziny zrzeszający przedsiębiorców z całego kraju. Czynny udział firm w programie polega na oferowaniu zniżek, ulg bądź innych dodatkowych korzyści dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Do chwili obecnej do ogólnopolskiego programu przystąpiło 1 200 podmiotów, które głównie działają na terenie całej Polski ale także poza granicami kraju.

 • 2016-07-21

  Nowy okres zasiłkowy w Funduszu Alimentacyjnym

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2016 r. można składać w siedzibie Ośrodka (Goleszów, ul. Cieszyńska 29 biuro nr 2 ) Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017