BIP GCI
A A A

Informacje

 

 

 • 2016-03-16

  Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze

  Od 1 kwietnie 2016 roku w tutejszym ośrodku osoby zamieszkujące na terenie gminy Goleszów mogą składać wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci tzw. 500 złotych na dziecko.

 • 2016-03-16

  Informacja o wyniku naboru

  Informacja

  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

  z dnia 14 marca 2016 r.

  o wyniku naboru kandydatów na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów;

 • 2016-03-02

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmuje się Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski uruchomiony został system darmowej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 • 2016-02-23

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

   

   

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202 z późn. zm.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Goleszowie ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów.


 • 2016-01-11

  „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

  „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie realizuje Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »